75-plussers shoppen steeds meer online: Kleding en sportartikelen populair

AMSTERDAM – Het aantal 75-plussers dat online shopt is verder gestegen. In 2019 zegt 29,9 procent van de 75-plussers iets via internet gekocht te hebben, een jaar eerder was dat nog 29,2 procent. Onder 75-plussers nam het percentage online shoppers met 20,2% toe in vergelijking met 2012. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de dataset van het CBS ‘Online winkelen; kenmerken aankoop, persoonskenmerken’.

Op de x-as de leeftijd van personen in Nederland. Op de y-as de percentages van het totaal aantal aankopen.

Het aantal online shoppers verschilt erg tussen de leeftijdsgroepen. In 2019 shopt 95,5% van de 18 tot 25-jarigen online. Dit is immers ook de grootste groep. Van de 12- tot 18-jarigen zei 73,7% iets online gekocht te hebben. Wat opvallend is, want dit is een stuk minder dan de groep daarna. Van de 25- tot 35-jarigen was dit 93,8% en van de 35-45-jarigen 90,0%. Daarnaast zei 89,1% van de 45- tot 55-jarigen, 80,6% van de 55- tot 65-jarigen en 62,5% van de 65 tot 75-jarigen ooit online geshopt te hebben. Per leeftijdsgroep daalt het aantal online shoppers dus. Met 29,9% staat de groep 75 jaar of ouder onderaan, maar is wel al flink gestegen met 20,2%. Opvallend is dan dat 75-jarigen een stuk minder online shoppen dan 65- tot 75-jarigen.

Steeds meer online shoppers van 75 jaar of ouder

Op de x-as de jaartallen en op de y-as het percentage aantal 75-plussers.

Het aandeel online kopers van 75 jaar of ouder is in 2019 sterk gestegen. Van 9,7% in 2012 naar 29,9% in 2019. Dat is een stijging van 20,2%. Opvallend is dat in 2016 deze lijn nog veel meer groeit. In 2016 shopte 18,1% van de 75-plussers online, terwijl in 2018 29,2% van de 75-plussers online shopt. Dat is een stijging van 11,1% in 2 jaar. De groep 75-plussers is niet de enige stijging. In het algemeen shoppen mensen namelijk veel meer online. Van 64% in 2012 naar 79,4% in 2019. Dat is een stijging van 5,5%.

Kleding en sportartikelen het vaakst online gekocht onder 75-plussers

Ouderen kochten in 2019 het vaakst kleding of sportartikelen (12,2%). Op de tweede plaats stond reizen en vakanties (11,7%), gevolgd door financiële producten (9,8%) en huishoudelijke producten (9,4%). De grootste groei is te zien in de kleding of sportartikelen. In 2012 shopte 2,1% van de ouderen deze producten online, terwijl in 2019 12,2% van de ouderen dit doet. Daarnaast blijft reizen nog erg populair. In 2012 stond reizen op de eerste plaats met 3,4% en in 2019 staat deze op de tweede plaats met 11,7%.

Op de x-as de percentages per product. Op de y-as de soorten producten.

Voor alle goederen en diensten die online aangeschaft worden, is de verkoop van boeken, tijdschriften en kranten onder ouderen het minst gestegen. In 2012 zei 3,0% van de 75-plussers dat zij boeken, tijdschriften en kranten online kopen en in 2019 was dit 8,5%. Dit is een minimale stijging van 5,5%.

Online uitgaven 75-plussers stijgen steeds meer

Ouderen geven aan dat ze steeds meer online aankopen doen en dat hun uitgaven steeds meer stijgen. Voorafgaand aan het onderzoek in 2019 kocht 6,3% van de ouderen 3 tot 5 keer iets in de afgelopen drie maanden. In 2018 kocht 5,4% van de ouderen 3 tot 5 keer iets online, wat opvallend is, omdat in het voorafgaande jaar, in 2017, dit percentage 6,2% was. Dat is dus meer dan in 2018. In 2018 kochten 75-plussers juist vaker 1 tot 2 keer iets online (11,8%), wat in frequentie minder is dan in het voorgaande jaar.

Op de x-as de jaartallen en op de y-as de percentages aantal 75-plussers.

75-plussers shoppen niet alleen meer online, maar geven daarnaast ook steeds meer geld uit aan online shoppen. In 2012 gaf 1,6% per drie maanden een bedrag uit van 100 tot 500 euro, terwijl in 2019 dit percentage 7,5% was. Dat is een stijging van 5,9%. Opvallend is dat in 2015 en in 2017 ouderen zelfs 500 tot 1000 euro aan online shoppen uitgaven per drie maanden. Dit bedrag komt in de overige jaartallen niet voor.

Online shoppen wordt dus steeds populairder. Ouderen shoppen steeds meer online, met een stijging in 2019 van 20,2% in vergelijking met 2012. Daarnaast geven 75-plussers in 2019 ook steeds meer geld uit aan online shoppen, namelijk 100-500 euro per 3 maanden. De leeftijd van de meeste online shoppers is 18-25 jaar oud. Een bijzonder feit is dan ook dat mannen meer online shoppen dan vrouwen. 70,8% van het totaalaantal Nederlanders shopt online, wat de branche dus echt niet kan missen. Onder 75-plussers zijn de kleding en sportartikelen het populairst in 2019. Wat opvallend is, want reizen was in 2018 juist het populairst onder 75-plussers.

Bekijk de infographic hieronder voor de belangrijkste feiten.